Het nieuwsblad van Seniorenvereniging Haren heet “Binding”.
Het blad verschijnt 10 x per jaar.
De jongste Binding vindt u hieronder.