Het nieuwsblad van de Seniorenvereniging Haren heet “Binding”.
Het blad verschijnt 10 x per jaar. De jongste Binding vindt u hier

Paasbrunch op 19 april 2012

Op Goede Vrijdag 19 april is de traditionele Paasbrunch voor leden weer gehouden.
In de Mellenshorst genoten we van een prima verzorgd buffet, met twee soorten soep, allerlei soorten brood en broodjes, broodbeleg, warme gerechten en natuurlijk ook veel eieren zoals dat bij Pasen hoort.
Als afsluiting genoten we nog van een heerlijk chocoladetoetje. Vooral de gezelligheid van de bijeenkomst werd zeer gewaardeerd.
De opkomst was helaas niet zo hoog (28 personen), maar dat mocht hem de pret niet drukken. Sander Elzenga en zijn medewerkers werden tot slot hartelijk bedankt voor de prima verzorging!

 

paasbrunch 19 apr '19

Ledenvergadering op 11 april 2012

Op 11 april heeft SVHaren haar voorjaarsledenvergadering gehouden in buurthuis de Mellenshorst. Er waren 96 leden aanwezig, Het verslag van de vergadering kunt u hier lezen.

De middag werd afgesloten met een zeer interessante inleiding door de notaris Nijdam van Notariaat Haren over het levenstestament.

 

jaarverg 11 apr '19

Vrijwilligersavond op 15 feb 2019

Vrijdag 15 februari jl. werd in de Mellenshorst weer onze jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden.
Het bestuur organiseert deze avond om de vele vrijwilligers te bedanken, die zich inzetten voor onze vereniging. Zonder die vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn alle activiteiten voor onze leden te blijven verzorgen. 46 leden gaven gehoor aan de uitnodiging. Het verslag vindt u in Binding 2 van maart 2019.

P1180823

Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 jan 2019.

Op vrijdag 11 januari jl. hebben we als SVHaren het nieuwe jaar ingeluid. 97 leden deden dat samen met ons tijdens een gezellige bijeenkomst in de Mellenshorst.
Onze voorzitter Anne Boersma opende de bijeenkomst en schetste de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 2018. De gemeentelijke herindeling, met als gevolg de opheffing van de zelfstandige gemeente Haren, heeft ook gevolgen voor onze belangenbehartiging. Voortaan zullen gesprekken plaatsvinden met het gebiedsteam i.p.v. met de wethouder. Het toegangsteam heet nu WIJ-team en zetelt in het oude Harense gemeentehuis. In de Binding wordt regelmatig aandacht aan de nieuwe structuren besteed.
De SVHaren heeft in 2018 de gebruikelijke activiteiten voortgezet: spelletjesmiddagen, fiets- en wandeltochten, ontmoetingsbijeenkomsten, inloopspreekuren, reisjes etc. Helaas zijn de organisatoren van het bridgen (fam. Bonder) en van het fietsen (Henk Biemolt) om gezondheidsredenen gestopt met hun activiteiten. Wat het bridgen betreft was het aantal deelnemers flink gekrompen zodat het bestuur heeft moeten besluiten deze activiteit niet meer aan te bieden. Voor het fietsen wordt nog een organisator gezocht: kandidaten zijn van harte welkom!
Na een korte pauze heeft de Rotterdamse cabaretier/journalist Jos Thomasse ons vermaakt met een voordracht over gezegden en spreekwoorden; onder de titel ‘Zoete koek’. Dat was bijzonder geslaagd: het is verbazingwekkend hoe vaak in het dagelijkse taalgebruik uitdrukkingen worden gebruikt waarvan je je bij nader inzien afvraagt waarom je iets zo zegt!
Carla Roede

Najaarsvergadering op 25 oktober 2018.

Er waren ruim 90 leden aanwezig op de najaarsvergadering op donderdag 25 oktober j.l.  in de Mellenshorst.
Het volledige verslag van de vergadering vindt u hier.

De middag werd afgesloten met een lezing van de heer Ernst Flentge over het complexe ecologische systeem van de Drentsche Aa. Aan de hand van prachtige foto’s toonde hij hoe het landschap zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Iets om zuinig(er) op te zijn!

Startbijeenkomst Ouderenbonden Haren

Woensdag 19 september jl. is met de traditionele gezamenlijke bijeenkomst van de Harense afdeling van de PCOB en de Seniorenvereniging Haren het seizoen 2018-2019 gestart. De voorzitter van de PCOB-afdeling Haren, Greta Douma, opende de bijeenkomst en gaf in haar welkomstwoord uitleg over de middag.
Deze keer stond het onderwerp “Eigen regie bij de gevolgen van het ouder worden” centraal.
Dr. Klaske Wynia, onderzoeker persoonsgerichte en geïntegreerde zorg, werkzaam bij de afdelingen Gezondheidswetenschappen en Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) hield een boeiende presentatie over het onderwerp.

Middagtocht Drente op 3 juli 2018

Leggeloo, Westerbork en Odoorn, dat waren de bestemmingen voor de reis op 3 juli j.l. In Leggeloo is de Rosinkhof bezocht en zijn de huisgemaakte likeurs geproefd. In Westerbork stond het papierknipkunst museum op de agenda en tot slot was er een heerlijke maaltijd in Odoorn. Als u hier klikt kunt u de foto’s zien die Anne Boersma heeft gemaakt.

Infomarkt Veilig Thuis | zaterdag 23 juni 2018

Zaterdag 23 juni a.s. van 11.00-16.00 uur vond in ZINN locatie De Dilgt te Haren een informatiemarkt voor senioren plaats. De organisatoren (de ouderenbonden Seniorenvereniging Haren en PCOB Haren, in samenwerking met ZINN, MCZ en Torion) zien terug op een geslaagde middag. Zie ook pagina 13 in Binding 6.

Dagtocht op 17 mei 2018

Op 17 mei 2018 hebben 55 leden met Arriva een dagtocht gemaakt naar Hattem en Kampen. Fris, zonnig weer. Het Anton Pieck Museumin Hattem maakte veel indruk. Op de prachtige boottocht over de IJssel van Hattem naar Kampen werd de lunch geserveerd. Kampen is een Hanzestad, interessant om door te wandelen. Het driegangen diner in Paasloo was prima verzorgd.
Foto’s die Joke Poelstra heeft gemaakt kunt u zien door hier te klikken.

20180517_111824