Het nieuwsblad van Seniorenvereniging Haren heet “Binding”.
Het blad verschijnt 10 x per jaar. De jongste Binding vindt u hier: