Veel gestelde vragen

Over het lidmaatschap

 • Kan ik lid worden als ik buiten Haren woon?
  Ja hoor, dat kan. Als u ook de Binding in de bus wilt krijgen wordt naast de contributie € 20,– per jaar in rekening gebracht vanwege de portokosten.
  U kunt het blad ook digitaal ontvangen, dan hoeft u niets extra’s te betalen.

Over het informatieblad

 • Wie krijgt de Binding, het nieuwsblad van Seniorenvereniging Haren? 
  Het blad wordt verspreid onder de leden van de vereniging. Maar er worden ook extra exemplaren gedrukt om uit te delen en om in wachtkamers, bibliotheek en buurthuis neer te leggen.

Over hulp bij belastingen

 • Kan ik van de belastinghulp gebruik maken als ik geen lid wordt van de vereniging? 
  Nee dat kan niet. De service van de belastinginvulhulpen is voor iedereen die lid is van Seniorenvereniging Haren. De voorwaarde is dus wel dat u lid bent.

Over financiële steun en contributie

 • Kan ik de nieuwe vereniging steunen en geld overmaken? 
  Ja dat kan, het bankrekening nummer is NL 78 INGB 0007 0610 89 t.n.v. Seniorenvereniging Haren, gevestigd te Haren.
 • Wat is de contributie van de Seniorenvereniging? 
  De contributie bedraagt € 25 per persoon per jaar. Voor een tweede persoon op hetzelfde adres zijn de kosten € 15 per jaar.
 • Ontvangt de vereniging subsidie?
  Nee, de vereniging ontvangt geen subsidie.
  We ontvangen wel steun in natura van de gemeente door het beschikbaar stellen van vergaderruimte in het Clockhuys.
 • Hebben jullie betaalde krachten in dienst?
  Nee, alles is puur vrijwilligerswerk.