Seniorenvereniging Haren

Doelstelling

a. Het bevorderen van een samenleving die zorgzaamheid betracht jegens ouderen zodat zij naar vermogen in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
b. De belangen van ouderen behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.

 

Statuten en Huishoudelijk Regelement

Onze vereniging is op 11 november 2015 opgericht. De oprichtingsstatuten kunt u hier inzien.

In de ledenvergadering van 8 januari 2016 is het Huishoudelijk Regelement (HR) goedgekeurd.
In de ledenvergadering van 26 oktober 2017 is het HR aangepast. Het nieuwe HR kunt u het hier inzien.

 

KvK en RSIN

We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64532682.
Ons RSIN nummer (fiscaal nummer) is 8557.07.094.

 

Beloningsbeleid

De SVHaren kent geen betaalde bestuurders. Er wordt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers gewerkt.

 

Privacy

De SVHaren legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de uitoefening van het lidmaatschap. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. U kunt wijze waarop we dat doen lezen in het  Privacy document 4.10.2018

 

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag van de secretaris over 2022 kunt u hier inzien.

 

Samenvatting financiële gegevens over 2022

ontvangsten uitgaven
contributies €  16.415,00 algemene kosten €   4.146,87
advertenties 2.305,00 activiteiten 5.720,60
diversen 805,00 abonnementen 2.919,57
promotie/marketing 909,48
maand orgaan 5.212,71
5 jr jubileum 3.728.88
—————– —————-
€  19.525,00 € 22.638,11

 

Bestuursleden

naam functie telefoon mail
Anne Boersma voorzitter 050 534 80 36 voorzitter@svharen.nl
Carla Roede secretaris 050 534 65 42 secretaris@svharen.nl
Wil de Munck penningmeester 050 230 73 06 penningmeester@svharen.nl
Ton Wester webmaster, Binding 050 534 96 21 webmaster@svharen.nl
Jans Uildriks ledenadministrateur 06 50824581 ledenadministratie@svharen.nl
Joke Poelstra lid 050 534 36 09 via info@svharen.nl
Henk Aten lid 050 280 87 11 via info@svharen.nl

[/ultimate_info_table]

Smoelenboek Seniorenvereniging Haren

Op deze pagina verzamelen we portretten van actieve vrijwilligers van SV Haren. Sta je er (onterecht) niet bij? Stuur je foto naar info@svharen.nl.

Henk Aten
Anne Boersma
Joke Poelstra
Carla Roede
Jans Uildriks
Wil de Munck
Ton Wester
Heleen van Weperen
Derk Jan du Corbier

ZITTINGSROOSTER BESTUURSLEDEN SVHAREN

NAAM 1E TERMIJN 2E TERMIJN 3e TERMIJN
       
Henk Aten 2016-2020 2020-2024
Anne Boersma 2016-2018 2018-2022 2022-2026
Wil de Munck 2018-2022 2022-2026  
Joke Poelstra 2016-2020 2020-2024  
Carla Roede 2016-2020 2020-2024
Jans Uildriks 2016-2020 2020-2024
Ton Wester 2016-2018 2018-2022 2022-2026