De agenda van de activiteiten van SVHaren is opgenomen in de jongste Binding.

De agenda staat op pagina 7 van de Binding. Een link naar de jongste Binding vindt u op de HOME page.

Activiteiten van derden waaraan SVHaren leden kunnen deelnemen (indien aanwezig) zijn hierna vermeld: