Diensten voor leden, zoals belastinghulp, kortingen e.d.

  • hulp bij belastingopgave voor lagere inkomens;
  • hulp bij het aanvragen van hulpmiddelen;
  • hulp bij het invullen van formulieren;
  • waakzaamheid bij de instandhouding van voorzieningen;
  • aandrang op voldoende/betaalbare seniorenwoningen;
  • bepleiten van goede zorg en welzijnsvoorzieningen.
  • aandacht bij ziekte en kroonjaren van leden;
  • korting bij veel ondernemers met de SVHaren ledenpas;
  • hulp bij kleine klusjes in en om het huis;
  • voordelige rijbewijskeuring
  • gratis vervoer naar plaatselijke SVHaren-activiteiten;

 

Hulp bij belastingaangifte

Ook dit jaar staan de vrijwilligers van de belastingservice van de SVHaren weer voor u klaar om u te helpen bij het invullen van de belastingaangifte over vorig jaar.

Om voor deze hulp in aanmerking te komen moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Men moet lid zijn van de SVHaren.
2. Het inkomen mag voor een alleenstaande niet hoger zijn dan € 35.000,00 per jaar en voor leden met een partner € 50.000,00.
3. Voor het vermogen gelden dezelfde bedragen, dus € 35.000,00 resp. € 50.000,00.

Er wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de te maken onkosten.

U kunt voor hulp bij de aangifte contact opnemen met:
Wil de Munck, telefoon 050 230 73 06.

Link naar andere websites

 • KG Koepel Gepensioneerden
 • FASv, Federatie van Algemene Seniorenverenigingen
 • beter oud maakt verstandige senioren slimmer
 • Alles zelf tot op de hoogste leeftijd
 • buienradar gaan we naar buiten?
 • patientenfederatie Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties.
 • Stichting Vier het leven met een gastheer of gastvrouw naar een theater of bioscoop of museum, etc.