Activiteiten van Seniorenvereniging Haren (SVHaren)

Aan die activiteiten kan worden deelgenomen door de leden van SVHaren.
U kunt lid worden van SVHaren door u op te geven via het invulformulier dat u vindt onder de rubriek LID WORDEN.

Overzicht van activiteiten die binnen SVHaren plaatsvinden

 • koffieochtenden voor alleengaanden, eerste zondag van de maand
 • kaarten, sjoelen en biljarten, 1 x p.maand, eerste donderdag
 • koersbal, elke dinsdagmiddag van september tot mei
 • klootschieten, elke dinsdagmiddag, van mei tot september
 • inloop/ontmoetingsochtenden,elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren
 • wandelclub, eens per veertien dagen in de even weken in de zomermaanden. De rest van het jaar elke week
 • fietsclub, eens per veertien dagen in de oneven weken, alleen in de zomermaanden
 • leesclub, vier keer per jaar een boekbespreking
 • georganiseerde dag/middag tochten in voor- en najaar
 • middag met zang/muziek en/of kunst en cultuur
 • themabijeenkomsten over zaken die SVH-ers raken

Van de Wandelclub

Op woensdagochtend wordt er gewandeld door de wandelclub.
Joke Poelstra coördineert de wandelingen. Als u mee wilt wandelen; ze is telefonisch te bereiken op 050 534 36 09.

Er wordt op woensdag gewandeld. We starten we om 10 uur steeds van een andere plek. Joke weet waar dat is.
Na de wandeling van ongeveer 1,5 uur drinken we koffie in het restaurant of uitspanning.

Op woensdag 8 februari start het wandelclubje bij De Rieshoek in Noordlaren.

Activiteiten van derden

NNO concerten 2021-2022

Er is een verandering opgetreden in de procedure voor het bestellen van kaarten met korting voor de NNO concerten in de Oosterpoort.
U moet vanaf nu zelf zorg dragen voor het verkrijgen van uw kaarten. Dit in verband met de wetgeving voor gegevensbescherming, de AVG.
De kassa van de Oosterpoort mag volgens die wet geen namenlijsten van u bezitten.
Vanaf december 2021 bestelt u uw kaarten zelf met behulp van een kortingscode.
U kunt in de jongste Binding kijken welke concerten geprogrammeerd zijn met de bijbehorende kortingscode.