Activiteiten van Seniorenvereniging Haren (SVHaren)

Aan die activiteiten kan worden deelgenomen door de leden van SVHaren.
U kunt lid worden van SVHaren door u op te geven via het invulformulier dat u vindt onder de rubriek LID WORDEN.

Overzicht van activiteiten die binnen SVHaren plaatsvinden

 • koffieochtenden voor alleengaanden, eerste zondag van de maand
 • kaarten, sjoelen en biljarten, 1 x p.maand, eerste donderdag
 • koersbal, elke dinsdagmiddag van september tot mei
 • klootschieten, elke dinsdagmiddag, van mei tot september
 • inloop/ontmoetingsochtenden,elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren
 • wandelclub, eens per veertien dagen in de even weken in de zomermaanden. De rest van het jaar elke week
 • fietsclub, eens per veertien dagen in de oneven weken, alleen in de zomermaanden
 • leesclub, vier keer per jaar een boekbespreking
 • georganiseerde dag/middag tochten in voor- en najaar
 • middag met zang/muziek en/of kunst en cultuur
 • themabijeenkomsten over zaken die SVH-ers raken

Van de Wandelclub

Op woensdagochtend wordt er gewandeld door de wandelclub.
Piekie Siersema coördineert de wandelingen. Als u mee wilt wandelen; ze is telefonisch te bereiken op 050 534 73 50.

Woensdag 26 juni starten we om 10 uur bij Paviljoen Appelbergen in Glimmen.
Na de wandeling van ongeveer 1,5 uur drinken we koffie in het Paviljoen.

Activiteiten van derden

GEEN