Activiteiten van Seniorenvereniging Haren (SVHaren)

Aan die activiteiten kan worden deelgenomen door de leden van SVHaren.
U kunt lid worden van SVHaren door u op te geven via het invulformulier dat u vindt onder de rubriek LID WORDEN.

Overzicht van activiteiten die binnen SVHaren plaatsvinden

  • kaarten, sjoelen en biljarten, 1 x per maand, op de eerste donderdag van oktober tot mei
  • koersbal, elke dinsdagmiddag van september tot mei
  • klootschieten, elke dinsdagmiddag, van mei tot september
  • inloop/ontmoetingsochtenden, elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren
  • wandelclub, het hele jaar door
  • fietsclub, eens per veertien dagen in de oneven weken, alleen in de zomermaanden
  • leesclub, vier keer per jaar een boekbespreking
  • georganiseerde dag/middag tochten in voor- en najaar
  • themabijeenkomsten over zaken die SVH-ers raken

Van de Wandelclub

Op woensdagochtend wordt er gewandeld door de wandelclub.
Joke Poelstra coördineert de wandelingen. Als u mee wilt wandelen; ze is telefonisch te bereiken op 050 534 36 09.

Er wordt op woensdag gewandeld. De start is om 10 uur steeds van een andere plek. Joke weet waar dat is.
Na de wandeling van ongeveer 1,5 uur drinken we koffie in het restaurant of uitspanning.

 

 

.

Activiteiten van derden

NNO concerten 2023-2024

Ook dit jaar is er weer een ruime keuze voor u aan NNO-concerten in de Oosterpoort.

U kunt in de jongste Binding kijken welke concerten geprogrammeerd zijn en hoe u kaarten kunt bestellen.
De concerten zullen ook aangekondigd worden in de agenda op pagina 7.