Activiteiten van Seniorenvereniging Haren (SVHaren)

Aan die activiteiten kan worden deelgenomen door de leden van SVHaren.
U kunt lid worden van SVHaren door u op te geven via het invulformulier dat u vindt onder de rubriek LID WORDEN.

Overzicht van activiteiten die binnen SVHaren plaatsvinden

 • koffieochtenden voor alleengaanden, eerste zondag van de maand
 • kaarten, sjoelen en biljarten, 1 x p.maand, eerste donderdag
 • koersbal, elke dinsdagmiddag van september tot mei
 • klootschieten, elke dinsdagmiddag, van mei tot september
 • inloop/ontmoetingsochtenden,elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren
 • wandelclub, eens per veertien dagen in de even weken in de zomermaanden. De rest van het jaar elke week
 • fietsclub, eens per veertien dagen in de oneven weken, alleen in de zomermaanden
 • leesclub, vier keer per jaar een boekbespreking
 • georganiseerde dag/middag tochten in voor- en najaar
 • middag met zang/muziek en/of kunst en cultuur
 • themabijeenkomsten over zaken die SVH-ers raken

Van de Wandelclub

Op woensdagochtend wordt er gewandeld door de wandelclub.
Piekie Siersema coördineert de wandelingen. Als u mee wilt wandelen; ze is telefonisch te bereiken op 050 534 73 50.

Woensdag 17 april starten we om 10 uur bij het Nivon Natuurvriendenhuis “De Hondsrug”aan de Duinweg in Noordlaren.
Na de wandeling van ongeveer 1,5 uur drinken we koffie in “De Hondsrug”.

Activiteiten van derden

NNO-concertseizoen 2018/2019

geplaatst 26 juni 2018
U kunt NNO-concerten als lid van SVHaren tegen een gereduceerd tarief bijwonen.
De concerten zijn aangegeven in onderstaande tabel.
Het gereduceerde tarief is € 25, – voor de eerste rang en € 20, – voor de tweede rang. De prijs is inclusief pauzeconsumptie en gebruik garderobe.
Tenminste drie weken voor de datum van het concert graag uw kaarten bestellen bij Liesbeth Paagman tel. 050 534 87 94
Voor de concerten met een *) kunt u gebruik maken van Ouderen-vervoer. De kosten van het vervoer rekent u af met de chauffeur.

do. 18 april Matthäus Passion 19:30 u.
vr. 19 april Matthäus Passion 15:00 u.
do. 9 mei Harriet Krijgh speelt Lalo   *)
za. 18 mei Muzikale Moviestars
za. 25 mei NNO en Jostiband orkest spelen de Boléro 19.00 u.