Activiteiten van Seniorenvereniging Haren (SVHaren)

Aan die activiteiten kan worden deelgenomen door de leden van SVHaren.
U kunt lid worden van SVHaren door u op te geven via het invulformulier dat u vindt onder de rubriek LID WORDEN.

Overzicht van activiteiten die binnen SVHaren plaatsvinden

 • koffieochtenden voor alleengaanden, eerste zondag van de maand
 • kaarten, sjoelen en biljarten, 1 x p.maand, eerste donderdag
 • koersbal, elke dinsdagmiddag van september tot mei
 • klootschieten, elke dinsdagmiddag, van mei tot september
 • inloop/ontmoetingsochtenden,elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur in ’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren
 • wandelclub, eens per veertien dagen in de even weken in de zomermaanden. De rest van het jaar elke week
 • fietsclub, eens per veertien dagen in de oneven weken, alleen in de zomermaanden
 • leesclub, vier keer per jaar een boekbespreking
 • georganiseerde dag/middag tochten in voor- en najaar
 • middag met zang/muziek en/of kunst en cultuur
 • themabijeenkomsten over zaken die SVH-ers raken

Van de Wandelclub

Op woensdagochtend wordt er gewandeld door de wandelclub.
Joke Poelstra coördineert de wandelingen. Als u mee wilt wandelen; ze is telefonisch te bereiken op 050 534 36 09.

Er wordt op woensdag gewandeld. We starten we om 10 uur steeds van een andere plek. Joke weet waar dat is.
Na de wandeling van ongeveer 1,5 uur drinken we koffie in het restaurant of uitspanning.

Woensdag 8 december start de wandelgroep om 10.00 uur bij zorgboerderij de Mikkelhorst aan de Klaverlaan..

Activiteiten van derden

NNO concerten 2020-2021

In verband met de corona perikelen organiseert het NNO  steeds twee maanden vooraf de concerten.
U vindt hier dus geen jaaroverzicht zoals u gewend was.
U kunt in de jongste Binding kijken welke concerten geprogrammeerd zijn.
Gedurende de corona periode bestaat er ook geen mogelijkheid om van het Ouderenvervoer gebruik te maken.